Gdzie zgłosić szantaż internetowy? Poradnik dla ofiar cyberprzemocy

Szantaż internetowy, nazywany także cyberprzemocą lub cyberszantażem, to groźba ujawnienia kompromitujących informacji, zdjęć czy filmów w celu wymuszenia określonego zachowania ofiary, takiego jak przekazanie pieniędzy czy wykonywanie innych zadań. W dobie powszechnego dostępu do Internetu, coraz więcej osób padają ofiarami tego rodzaju przestępstw. Jeżeli doświadczasz szantażu internetowego, istnieją odpowiednie instytucje, do których możesz zgłosić problem. W tym artykule przedstawiamy kompleksowy poradnik na temat tego, gdzie zgłosić szantaż internetowy oraz jakie kroki podjąć w celu ochrony swojego bezpieczeństwa oraz prywatności.

1. Zgłoszenie na policję

Pierwszym krokiem, który powinieneś podjąć w przypadku doświadczenia szantażu internetowego, jest zgłoszenie sprawy na policję. W Polsce, możesz to zrobić, udając się do najbliższego komisariatu lub kontaktując się z policją telefonicznie pod numerem 997. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, powinieneś natychmiast dzwonić na numer alarmowy 112.

Jeśli otrzymałeś e-mail zawierający groźby i szantaż, istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa. W takiej sytuacji, konieczne jest podjęcie kroków prawnych. Przestępstwo tego rodzaju jest ścigane na wniosek osoby poszkodowanej. Aby zgłosić takie zdarzenie, powinieneś udać się do najbliższej jednostki Policji lub prokuratury.

Alternatywnie, można złożyć zawiadomienie online, korzystając z formularza dostępnego na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo Dodatkowo, jeśli incydent dotyczy cyberprzestrzeni, zaleca się zgłoszenie go do zespołu ekspertów CSIRT NASK. Na stronie https://incydent.cert.pl/ znajduje się prosty, interaktywny formularz, który ułatwia zgłoszenie potencjalnie niebezpiecznych incydentów. W treści zgłoszenia należy zamieścić całą otrzymaną wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami i nagłówkami e-maila, zapisane w osobnym pliku, który zostanie przekazany do analizy.

Przy zgłaszaniu sprawy na policję, warto przygotować wszelkie dowody potwierdzające szantaż, takie jak korespondencja e-mailowa, wiadomości tekstowe, nagrania głosowe, zrzuty ekranu czy inne materiały, które mogą być przydatne w śledztwie. Policja może zlecić ekspertyzę komputerową, aby zidentyfikować sprawców i zgromadzić dowody przeciwko nim.

2. Zgłoszenie do prokuratury

Jeżeli uważasz, że policja nie podjęła odpowiednich działań lub nie jesteś zadowolony z postępu śledztwa, możesz zgłosić sprawę bezpośrednio do prokuratury. W Polsce, każdy ma prawo złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wystarczy, że uda się do najbliższej prokuratury rejonowej lub okręgowej i złoży pisemne zawiadomienie. W zawiadomieniu powinieneś opisać dokładnie okoliczności sprawy, podać swoje dane kontaktowe oraz dołączyć ewentualne dowody.

3. Zgłoszenie do specjalistycznych jednostek

W niektórych przypadkach, warto zgłosić szantaż internetowy do specjalistycznych jednostek, które zajmują się zwalczaniem cyberprzestępczości. W Polsce, taką jednostką jest Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP). Możesz zgłosić sprawę do tej jednostki poprzez formularz kontaktowy na ich stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem telefonu podanym na stronie.

4. Zgłoszenie do administratora serwisu internetowego

Jeśli szantaż internetowy dotyczy treści zamieszczonych na konkretnym serwisie internetowym, takim jak portal społecznościowy, forum dyskusyjne czy strona WWW, warto zgłosić problem również do administratora tego serwisu. Wiele serwisów internetowych posiada regulaminy, które zabraniają tego rodzaju działalności, a administratorzy są w stanie usunąć nieodpowiednie treści oraz zablokować dostęp do konta sprawcy. W celu zgłoszenia sprawy, poszukaj na stronie internetowej serwisu informacji o procedurze zgłaszania naruszeń oraz skontaktuj się z administratorem poprzez e-mail lub formularz kontaktowy.

5. Porady prawne i wsparcie psychologiczne

W przypadku szantażu internetowego, warto skorzystać z porad prawnych oraz wsparcia psychologicznego. W Polsce działają różne organizacje pozarządowe i fundacje, które oferują pomoc prawną oraz psychologiczną ofiarom cyberprzemocy. Możesz również skorzystać z porad prawnych świadczonych przez adwokatów lub radców prawnych.

6. Ochrona swojej prywatności w Internecie

Aby uniknąć szantażu internetowego w przyszłości, warto zadbać o ochronę swojej prywatności w sieci. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:

 • Nie udostępniaj swoich danych osobowych, takich jak adres e-mail, numer telefonu czy zdjęcia, w miejscach dostępnych dla szerokiej publiczności.
 • Używaj silnych haseł i różnych haseł dla różnych kont.
 • Regularnie aktualizuj oprogramowanie na swoich urządzeniach oraz korzystaj z programów antywirusowych.
 • Uważaj na wiadomości e-mail, które mogą być próbą wyłudzenia danych (phishing).

W przypadku doświadczenia szantażu internetowego, nie daj się zastraszyć i nie ulegaj żądaniom szantażysty. Pamiętaj, że masz prawo do ochrony swojej prywatności i możesz liczyć na pomoc odpowiednich instytucji. Zgłaszając sprawę, przyczyniasz się do walki z cyberprzemocą i pomagasz innym ofiarom tego rodzaju przestępstw.

7. Edukacja i świadomość w zakresie cyberbezpieczeństwa

Kluczowym elementem w walce z szantażem internetowym oraz innymi zagrożeniami w sieci jest edukacja i podnoszenie świadomości na temat cyberbezpieczeństwa. Ucz się, jak działa Internet, jakie są najczęstsze metody wykorzystywane przez cyberprzestępców i jak możesz się przed nimi bronić. Oto kilka dodatkowych porad, które mogą pomóc w zapobieganiu szantażowi internetowemu:

 • Nie udostępniaj w sieci materiałów kompromitujących, takich jak zdjęcia czy filmy, które mogłyby być wykorzystane przeciwko Tobie.
 • Uważaj na osoby, z którymi nawiązujesz kontakt w Internecie – nie każdy jest tym, za kogo się podaje. Nie ufać osobom, z którymi nawiązałeś kontakt jedynie przez Internet, zwłaszcza jeśli próbują Cię nakłonić do przekazania im wrażliwych informacji lub materiałów.
 • Sprawdź ustawienia prywatności na swoich kontach w mediach społecznościowych oraz aplikacjach, aby kontrolować, kto ma dostęp do Twoich danych oraz treści, które udostępniasz.
 • Regularnie sprawdzaj swoje konta w mediach społecznościowych oraz pocztę e-mail pod kątem podejrzanych wiadomości czy aktywności.

8. Współpraca z innymi ofiarami szantażu internetowego

Jeśli padłeś ofiarą szantażu internetowego, warto poszukać wsparcia wśród innych osób, które doświadczyły podobnych sytuacji. Możesz znaleźć grupy wsparcia online, takie jak fora dyskusyjne czy grupy na portalach społecznościowych, które skupiają osoby dotknięte cyberprzemocą. Wspólnie możecie wymieniać się doświadczeniami, radami oraz wsparciem emocjonalnym.

dark szantaz

9. Pamiętaj, że nie jesteś sam

Doświadczenie szantażu internetowego może być bardzo stresujące i przytłaczające. Warto jednak pamiętać, że nie jesteś sam – wiele osób na całym świecie doświadcza podobnych sytuacji. Nie wstydź się szukać wsparcia wśród bliskich, znajomych czy specjalistów, tak ich jak psychologów czy prawników. Im więcej osób będzie świadomych tego problemu, tym większa będzie szansa na jego powstrzymanie i zapobieganie kolejnym przypadkom szantażu internetowego.

10. Podejmowanie działań profilaktycznych

Podsumowując, najlepszą strategią przeciwdziałania szantażowi internetowemu jest zapobieganie. Oto kilka działań profilaktycznych, które warto wdrożyć, aby zminimalizować ryzyko padnięcia ofiarą szantażystów:

 • Utrzymuj aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz zabezpieczające na swoich urządzeniach.
 • Regularnie aktualizuj swoje systemy operacyjne oraz aplikacje.
 • Nie otwieraj podejrzanych załączników ani linków przesłanych przez nieznane osoby lub z nieznanych źródeł.
 • Korzystaj z silnych haseł oraz dwustopniowego uwierzytelniania.
 • Ucz się o zagrożeniach w Internecie oraz o sposobach ich rozpoznawania i unikania.

Pamiętaj, że wiedza i świadomość są najlepszą bronią przeciwko szantażystom internetowym. Im więcej osób będzie świadomych tego zagrożenia oraz sposobów jego unikania, tym mniejsze szanse na powodzenie ataków ze strony cyberprzestępców.

11. Weryfikacja podejrzanych źródeł i wiadomości

W miarę jak liczba przypadków szantażu internetowego rośnie, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z konieczności weryfikacji wiadomości i źródeł, które wydają się podejrzane. Zanim zaufasz informacjom otrzymanym w wiadomości e-mail, na portalach społecznościowych lub innych miejscach w Internecie, upewnij się, że pochodzą one z wiarygodnego źródła. Sprawdź adres e-mail nadawcy, szczegóły kontaktowe oraz wszelkie inne informacje, które mogą pomóc w potwierdzeniu autentyczności wiadomości. Jeśli wątpisz, zawsze lepiej jest skonsultować się z innym źródłem lub specjalistą, zanim podejmiesz jakiekolwiek działania.

12. Dbaj o swoją prywatność w Internecie

Aby zmniejszyć ryzyko padnięcia ofiarą szantażu internetowego, warto dbać o swoją prywatność w sieci. Staraj się ograniczać ilość informacji udostępnianych publicznie, zwłaszcza danych, które mogą być wykorzystane przez szantażystów do zidentyfikowania Twojej osoby, rodziny czy miejsca pracy. Uważaj na ustawienia prywatności na portalach społecznościowych oraz innych serwisach, których używasz, i upewnij się, że są one odpowiednio skonfigurowane. Pamiętaj też, że nawet jeśli Twoje ustawienia prywatności są ustawione na „prywatne”, wciąż istnieje ryzyko, że osoby z zamiarem szantażu mogą uzyskać dostęp do Twoich danych.

Telefony - zobacz ceny

Dodaj komentarz